The Bacon edition

Francis Bacon, Opere filosofice

Humanitas, 2007-2012.


Cu mici excepţii, scrierile lui Francis Bacon nu sunt cunoscute în România. Traducerile, câte există, sunt datate şi suferă din cauza lipsei aparatului critic[1]. E cu atât mai uimitor cu cât numele lui Bacon şi titlurile scrierilor sale sunt adesea invocate în discursuri care explorează originile modernităţii.

Propunem, cu această ediţie, umplerea unui gol în cultura românească. Ea nu este o ediţie de « Opere complete » – ediţie care va trebui să aştepte formarea unor colective de specialişti mai largi şi a unui alt fel de public cititor de carte – ci o ediţie de « Opere filosofice », construită din volume independente. Acestea pot apărea în ordinea finisării lor, în funcţie de cât de bine vor lucra echipele de traducere. Fiecare volum va fi realizat de o echipă de traducători independenţi, însă aparatul critic şi introducerile vor fi armonizate de colectivul editorial.

Fiecarea din aceste volume va conţine :

  • O introducere care va situa textul în contextul său cultural şi istoric
  • O notă explicativă privind ediţia utilizată sau modul în care a fost efectuată selecţia
  • Note de subsol explicative
  • Un comentariu critic situat fie în continuarea textului, fie marcat prin note de final
  • Bibliografie clasificată pe teme şi categorii, însoţită de mici note explicative
  • Indice de nume, Indice de termeni

Ediţia Bacon va fi construită de un grup de cercetători care lucrează de mai multă vreme la un proiect conex : Bacon şi « Baconienii » secolului al XVII-lea (în colaborare cu Universitatea Otago, New Zeeland şi Princeton University, precum şi cu unii dintre cercetătorii implicaţi în realizarea ediţiei de opere complete The Oxford Francis Bacon). Experienţa de cercetare câştigată în cadrul acestui proiect se va reflecta în construirea aparatului critic al volumelor propuse publicului românesc.

Colectiv editorial :

Vlad Alexandrescu

Cătălin Avramescu

Sorana Corneanu

Dana Jalobeanu

Horia Roman Patapievici

Lucian Petrescu


Colectiv de traducători :

Dana Jalobeanu

Sorana Corneanu

Lucian Petrescu

Mihnea Dobre

Cătălin Avramescu

Vlad Palcu

Petruţa Naiduţ

Irina Stan

Michaela Niculescu

Ordinea volumelor

Volumul 1: Progresul cunoaşterii (The Advancement of Learning)

Traducere: Dana Jalobeanu

Traducere după textul primei ediţii, 1605, cu consultarea ultimei ediţii critice apărute, editate de Graham Rees (mai ales pentru aparatul critic, trasarea citatelor etc.).

Aparat critic: Dana Jalobeanu, Cătălin Avramescu

Introducere, comentariu : Dana Jalobeanu

Număr de pagini : 300 – 350

1 septembrie 2008

Volumul 2: Viaţa lui Bacon de William Rawley, Viaţa lui Bacon de Pierre Amboise, mărturii din volumele postume (Resuscitatio, prefaţa lui Gilbert Watts la traducerea engleza a De augmentis scientiarum), corespondenţă referitoare la proiectul Marii Instaurări (1620-1626)

Traducere : Sorana Corneanu, Mihnea Dobre, Lucian Petrescu

Aparat critic : Sorana Corneanu, Mihnea Dobre, Lucian Petrescu, Dana Jalobeanu

Introducere : Dana Jalobeanu

Bibliografie adnotată : Dana Jalobeanu

Număr de pagini : 250

1 septembrie 2008

Volumul 3: Eseuri (ediţia 1625, plus Confession of Faith, The colours of good and evil). Prefaţa la eseuri, prefaţa proiectată dar nepublicată (1625), introducerea şi prefaţa la versiunile franceza şi italiană ale eseurilor.

Traducere: Sorana Corneanu, Michaela Niculescu

Aparat critic: Sorana Corneanu, Dana Jalobeanu

Introducere, comentariu: Sorana Corneanu

Număr de pagini: 250

1 septembrie 2009

Volumul 4: Valerius Terminus, Of the Interpretation of Nature, şi alte texte din anii 1603-1605 privind proiectul « Marii Instaurări » sau texte mai târzii cu acelaşi subiect (Descriptio globi intellectualis, Temporis partus masculus…)

Traducere : Dana Jalobeanu, Mihnea Dobre, Lucian Petrescu, Michaela Niculescu

Aparat critic : Dana Jalobeanu, Lucian Petrescu

Introducere, comentariu : Dana Jalobeanu

Număr de pagini : 300

1 septembrie 2009

Volumul 5 : Noul Organon

Traducere : Andrei Bereschi, Lucian Petrescu

Aparat critic : Andrei Bereschi, Lucian Petrescu

Introducere, comentariu : Andrei Bereschi, Lucian Petrescu

Număr de pagini: 350

Decembrie 2009

Volumul 6: Despre înţelepciunea anticilor (traducere nouă, cea interbelică este deficitară şi fără aparat critic), Fabula lui Cupidon şi a Cerului, Redargutio philosopharum, prefeţele la ediţiile franceză şi italiană a De sapientia veterum, scrisorile lui Bacon privind De sapientia.

Traducere : Lucian Petrescu, Mihnea Dobre

Aparat critic : Vlad Alexandrescu, Sorana Corneanu, Lucian Petrescu

Introducere, comentariu: Vlad Alexandrescu

Număr de pagini: 300

1 septembrie 2010

Volumul 7 : Istorii naturale şi construcţia filosofiei

(Fragmente din Istoria naturală a vieţii şi a morţii, Istoria naturală a densului şi rarului, Istoria vânturilor, fragmente medicale şi alchimice)

Traducere : Mihnea Dobre, Petruţa Naiduţ, Irina Stan, Vlad Palcu

Aparat critic : Dana Jalobeanu

Introducere, comentariu : Dana Jalobeanu

Număr de pagini: 250

1 septembrie 2010

Volumul 8:: Sylva Sylvarum şi Noua Atlantidă (prima ediţie, 1626)

Traducere : Dana Jalobeanu, Mihnea Dobre, Sorana Corneanu, Irina Stan, Vlad Palcu

Aparat critic : Dana Jalobeanu, Sorana Corneanu, Mihnea Dobre, Cătălin Avramescu

Introducere şi comentariu : Dana Jalobeanu

Număr de pagini : 350

1 septembrie 2011

Volumul 9 : Filosofia speculativă a lui Francis Bacon

Fragmente şi lucrări rămase în manuscris : Thema coeli, Anticipatione philosophiae secundae, Abecedarium naturae, scrisori, partea despre filosofia naturală din De Augmentis Scientiarum

Traducere : Lucian Petrescu, Vlad Alexandrescu, Mihnea Dobre

Aparat critic : Vlad Alexandrescu, Dana Jalobeanu, Lucian Petrescu

Studiu introductiv: Lucian Petrescu

Bibliografie adnotată : Dana Jalobeanu

Număr de pagini : 250

1 septembrie 2011

Volumul 10: Texte moral politice (Considerations touching a war with Spain, Considerations upon a Holy War, The History of Henry VII…)

Traducere: Dana Jalobeanu, Cătălin Avramescu

Aparat critic: Dana Jalobeanu, Cătălin Avramescu

Introducere şi comentariu : Cătălin Avramescu

Număr de pagini : 300

1 septembrie 2012[1] Acolo unde acesta, există, poate funcţiona cel mult ca interesant punct de plecare pentru un studio de caz al modului în care funcţiona cenzura comunistă, ca de pildă în traducerea Noii Atlantide realizată de V. Cândea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: