New Europe College Seminars 2007-2008

The FME Seminars at the New Europe College this year continue with, roughly, two events per month. The Seminars are held by the FME team together with their guests and students. The presentations are following the FME general project this year concerned with the birth of modern physics in the seventeenth century.
Location: New Europe College, 21 Plantelor Street, Bucharest. If you are interested in participating, please send us a note.

Scheduled seminars:

November 2, 2007, 16:00

\”Francis Bacon\’s Redefinition of Philosophy\”
Proponent: Dana Jalobeanu.
Text: The Advancement of Learning.

November 23, 2007, 16:00

\”Bacon\’s Theory of Knowledge and the Limits of the Intellect\”
Proponent: Sorana Corneanu
Text: New Organon, Book I

December 14, 2007, 16:00

„Filosofie primă sau ştiinţa fiinţei? Subiectul şi obiectul metafizicii în secolul al XVII-lea”
Proponent: Lucian Petrescu

January 11, 2008

\”Descartes\’s Metaphysics\”
Proponent: Mihnea Dobre

February 8, 2008, 16:00

Subject: \”Mirodeniile înţelepciunii: rolul discreţiei în filosofia lui Pierre Charron\”
Proponent: Claudiu Gaiu (Paris I)

Metafizica, în secolul al XVI-lea, studiază fiinţa ca atare. Ce reţin este că secolul al XVII-lea produce transformarea cea mai notabilă în această disciplină de la începuturile ei aristotelice, şi că acum o serie de probleme pe care un aristotelician ortodox le-ar fi pus sub umbrela fizicii sînt considerate meta-fizice, dincolo de cele fizice. E vorba de pildă de problema uniunii psihofizice, tratată la Descartes în două domenii diferite, odată în cel fizic şi altă dată, într-un mod nu neapărat compatibil, pe teren metafizic, sau de chestiunea imortalităţii sufletului, problemă fizică înainte de a fi una teologică, strîns legată de problema individuaţiei substanţei spirituale. Ce am să fac este să prezint tabloul disciplinar în care se înscrie metafizica aşa cum se arată el în sistemul bine conturat al aristotelismului tîrziu şi să urmăresc transformarea principală ce se produce în filosofie în acest timp, anume trecerea de la studiul fiinţei în genere la studiul fiinţei aşa cum poate fi ea concepută, de la fiinţă la fiinţa gîndită, de la metafizică la ontologie. Polii vor fi Francisco Suarez pe de-o parte şi Johannes Clauberg de cealaltă, trecînd prin înţelegerea pe care cei mai importanţi autori continentali o au asupra metafizicii. Voi merge spre raţiunea întîlnirii noastre în cadrul proiectului comun, anume spre întrebarea cum se face că în mediile britanice metafizica dispare? Sau ce avem acolo în locul ei?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: