curs CDC Arad

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

Universitatea de Vest Vasile Goldiş

Masteratul de Etnologie Europeană

Conf. Dr. Dana Jalobeanu

Elemente de cultură europeană

„Republica literelor”:

Idei şi idealuri în Europa Modernă

Cursul face parte din grantul internaţional CDC 2007

Shaping the Republic of Letters: Science, philosophy and theology in Early Modern Europe


Cursul face parte dintr-un proiect dezvoltat de Dana Jalobeanu la centrul de cercetare Fundamentele modernităţii europene, Universitatea Bucureşti, proiect care a câştigat grantul Curriculum Development Center al Central European University. In cadrul acestui grant, se implementează un număr de şase cursuri pilot, în şase facultăţi din trei centre universitare diferite (Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai, Universitatea de Vest « Vasile Goldiş » din Arad). Fiecare din aceste cursuri va explora originile modernităţii, dintr-o perspectivă contextuală şi interdisciplinară, cu o importantă componentă de cercetare centrată pe studiul textelor originale în contextul intelectual în care au fost scrise. Cursurile oferă elementele de bază cu ajutorul cărora studentul poate porni într-o explorare a fundamentelor modernităţii europene, recuperând texte, autori sau întrebări constitutive pentru formarea modului nostru de a gândi. Cursul propune, de asemenea, un mod de predare interactiv, axat pe problematizare, oferă un sylabus flexibil, care poate varia în funcţie de interesele studenţilor, şi propune ca evaluare organizarea simulată a unei sesiuni de comunicări unde să fie prezentate rezultatele originale ale cercetării întreprinse de studenţi pe parcursul unui semestru.

Obiective :

Cursul se adresează masteranzilor în Etnologie europeană şi va avea din start un caracter interdisciplinar, ţinând seama de formaţiile diferite ale studenţilor înscrişi. Principalul nostru obiectiv este încurajarea accesului la texte originale, textele fondatoare ale modernităţii europene şi citirea lor în contextul intelectual al epocii moderne timpurii. Studenţii vor fi încurajaţi să citească, să discute şi să problematizeze texte cheie (unele dintre ele sunt listate în bibliografie), să găsească şi să discute informaţii care să le faciliteze înţelegerea şi să îmbogăţească contextul întrebărilor fundamentale pe care le vor descoperi singuri, la curs şi seminar. De asemenea, pe parcursul audierii cursurilor şi discuţiilor de seminar, studenţii vor învăţa elementele fundamentale şi etapele elaborării unui proiect de cercetare.

Tematică şi bibliografie

Cursul este construit pe baza experienţei de cercetare a directorului de proiect şi a specialiştilor implicaţi în proiect. Foloseşte bibliografie mai puţin cunoscută în România, multe scrieri de ultimă oră, articole de cercetare apărute în jurnale de top, respectiv, în măsura posibilului, ediţiile originale ale scrierilor discutate.

Temele şi materialele de curs, inclusiv o parte din bibliografia primară vor fi accesibile on-line pe pagina de internet a cursului, la http://www.modernthought.unibuc.ro/. Tot acolo studenţii pot consulta variantele de programă analitică şi sylabus oferite studenţilor de la alte specializări (masteratul de Studii culturale britanice, Universitatea Bucureşti, masteratul de istoria ştiinţei, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj, masteratul de studii europene, Universitatea de Vest Vasile Goldiş) şi pot alege să intre în legătură cu grupuri de studenţi care lucrează la proiecte similare.

Tematica cursului:

 1. Originile modernităţii : metafora începutului

Bibliografie:

Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, London, 1992, cap. III, I „The Enlightenment’s Newton”, 128-141

Roy Porter, Roy Porter, The English Enlightenment, Cap 1

Voltaire, Lettres Philosophiques, cartea se găseşte pe Gallica.fr. O variantă engleză la http://www.fordham.edu/halsall/mod/1778voltaire-lettres.html

Câteva note de curs pe această temă şi o prezentare ppt. găsiţi aici

2. Reforma cunoaşterii : Francis Bacon şi proiectele de restaurare a înţelepciunii antice

Bibliografie:

Bibliografie secundară:

 • Dana Jalobeanu, Inventarea modernităţii, Editura Napoca Star, 2006

Note de curs şi materiale:

O traducere a The Advancement of Learning găsiţi aici

Un sumar extins al The Advancement of Learning:

Advancement_outline.doc

3. Lumi imaginare: Utopia, Cetatea Soarelui, Noua Atlantidă

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Noua Atlantidă, traducere, note şi studiu introductiv de Dana Jalobeanu, Nemira, 2007
  • Tomasso Campanella, Cetatea Soarelui, Humanitas, 2006
  • J.V. Andreae, Christianopolis, English translation by E. Thomson, Kluwer, 1999
  • Manuel, Manuel, Utopian Thought in the Western World, 1979, Introducere, partea a II-a şi partea a III-a.

Materiale de curs:

Câteva notiţe de curs despre subiectul general al utopiilor modernităţii (bazate în special pe cărţile lui Manuel şi Wunenburger)

utopii_note_curs.doc

Informaţii interesante şi materiale de plecare ar fi de găutat pe Gallica.fr, Dossier Utopie, respectiv în Dictionary of the History of Ideas (vezi linkurile la pagina de Course materials)

4. Lumi imaginare (II): propensitate utopistă şi reformă politică

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Noua Atlantidă, traducere, note şi studiu introductiv de Dana Jalobeanu, Nemira, 2007
  • Tomasso Campanella, Cetatea Soarelui, Humanitas, 2006

Materiale de studiu:

Câteva notiţe de curs despre utopiile modernităţii, cu accent pe Thomas Morus şi Giordano Bruno

utopiile_modernitatii_note_curs.doc

5. Lumi imaginare (III): republici utopice şi Europa creştină

Bibliografie:

  • Bacon, Noua Atlantidă
  • Andreae, Christianopolis
  • Manuel, Manuel, Utopian Thought in the Western World, 1979, Partea III

Materiale de studiu:

Câteva notiţe de lectură despre Bacon, Andreae şi Comenius din perspectiva punctelor comune pe care le putem găsi între ei:

Bacon_Comenius_Andreae.doc

5. Un Commonwealth creştin: Comenius, Leibniz şi proiectele pansofice

Bibliografie:

6. Imagini şi metafore baconiene : oceanul cunoaşterii, globul intelectual, frăţia luminii, Casa lui Solomon

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Noua Atlantidă
  • Dana Jalobeanu, studiu introductiv la Noua Atlantidă
  • Vickers, Ch. 1-5
  • James S. Tillman, „Pygmalion’s Idolatry and Hercules’ Faith: Religious Themes in Bacon’s Emblems”, South Atlantic Bulletin, 43, 1978, 67-74
 1. Mintea bolnavă, filosofia vindecătoare şi republica înţelepţilor

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Noul Organon, I, teoria idolilor
  • Foucault, Technologies of the Self, University of Massachusets Press, 1988, Ch. 2
  • Dana Jalobeanu, Inventarea modernităţii, cap. 7
  • J. Schmidt, „Melancholy and the Therapeutic language of Moral Philosophy in seventeenth century thought”, Journal of the History of Ideas, 65, 2004, 583-600
 1. « Nebunia lumii » : umanismul creştin, reformă, anti-renaştere. Premisele unei reforme politice

Bibliografie:

  • Erasmus, Elogiul nebuniei
  • M. Todd, Christian Humanism and Puritan Social Order, Cambridge, 1987
  • Lipsius, De Constantia (On Constancy)
  • M.C.Horowitz, Ch.6, 7
 1. Filosofie, medicină, exerciţii spirituale : tema limitelor intelectului şi treptele vindecării

Bibliografie:

“Technologies of the self” in L.H. Martin, H. Gutman, P.H. Hutton, eds., Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault, University of Massachusetts Press, Amherst, 1988

HADOT, P., Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, tr. Michael Chase, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA, 1995

Alte materiale de studiu:

Un articol al meu despre filosofia ca terapie (publicat in Studies in Interdisciplinarity, 1, 2007)

Dana-Filosofie-terapie.doc

10. Filozofie, ştiinţă, religie: Europa Protestantă şi premisele modernităţii

HARRISON, P., “Original Sin and the Problem of Knowledge in Early Modern Europe”, Journal of the History of Ideas 63.2, 2002, 239-259

TODD, M., Christian Humanism and the Puritan Social Order, Cambridge University Press, Cambridge, 1998

WEBER, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London, 1930

WEBSTER, Charles, “The Puritan World View and the Rise of Modern Science” in The Great Instauration: Science, Medicine, and Reform, 1626-1660, London, Duckworth, 1975.

11. Filozofie şi comunitate: republica literelor

SHAPIN, Steven, A Social History of Truth, Oxford University Press, 1999!CONDREN, C., St. GAUKROGER and I. HUNTER, eds., The Philosopher in Early Modern Europe: The Nature of a Contested Identity, Cambridge University Press, Cambridge, 2006

GAUKROGER, S., Francis Bacon and the Transformation of Early-Modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2001

12. Modele ale republicii literelor: rolul coresponenţei savante

 1. Cercul sau reţeaua: modele de comunitate intelectuală şi modele de dezvoltare politică

CRANE, Diana. Invisible Colleges: The Diffusion of Knowledge in Scientific Communities. Chicago 1972

EAMON, William. Science and the Secrets of Nature. Princeton, 1994.

LUX, David S. and Harold J. COOK. “Closed Circles or Open Networks?: Communicating at a Distance During the Scientific Revolution”. History of Science 36 (1998) 179-211

14. De ce suntem moderni?

Bibliografie:

Majoritatea bibliografiei pe care se bazează cursul, ca şi alte lucrări necesare pentru alcătuirea temelor de cercetare se găsesc on-line sau pot fi postate pe site-ul cursului la cerere. Nu ezitaţi să cereţi indicaţii bibliografice prin email: dana.jalobeanu@bbc.co.uk.

Bibliografie primară (orientativă):

 1. Thomasso Campanella, Cetatea Soarelui, Humanitas, 2006
 2. Francis Bacon, The Advancement of Learning, book I, Valerius Terminus, bk I (volumele III, IV din ediţia Speding a operelor complete, disponibilă la NEC, ambele texte sunt disponibile şi online la http://www.luminarium.org/, link la Bacon). Pe site-ul cursului se găseşte ediţia cu care vom lucra, Wats, On the dignity and advancement of learning, London, 1670, o traducere a variantei latine a The advancement of learning, urmată de o variantă rezumată şi interesant editată a Noului Organon)
 3. Francis Bacon, Noua Atlantidă, traducere, studiu introductiv şi note de Dana Jalobeanu, Editura Nemira, 2007
 4. Descartes, Discurs asupra metodei – pe pagina de internet a cursului veţi găsi o variantă în limba franceză şi un link la o traducere engleză. Vă recomand traducerea apărută la editura Paideia, numai dacă vreţi neapărat să folosiţi o traducere.
 5. Voltaire, Lettres philosophiques (fragmente)
 6. Voltaire, Le siecle de Louis XIV
 7. Isaac Newton, General Scholium, concluzia publicată la ediţia a doua a Principiilor matematice ale filosofiei naturale (ediţia românească, Editura Stiinţifică, 1957, traducere V. Marian). Variante şi drafturi successive în Hall, Hall, Unpublished papers of sir Isaac Newton, CUP, 1962.
 8. Robert Boyle, Christian Virtuoso, London 1691 (vezi şi http://www.modernthought.unibuc.ro/ )


Bibliografie secundară (orientativă):

1. Dana Jalobeanu, Inventarea modernităţii, Napoca Star, 2006

2. Ioan Petru Culianu, Eros şi magie în Renaştere, Nemira, 1994 (reeditat 2000)

3. Paul Hazard, Criza conştiinţei europene, Humanitas, 2007

4. Maryanne Cline Horowitz, Seeds of Virtue and Knowledge, Princeton University Press, 1998, Ch. 1, 5, 6

5. Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, tr. Michael Chase, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA, 1995

6. Stephen Gaukroger, Francis Bacon and the Transformation of Early Modern Philosophy, CUP, 2001

7. Peter Harisson, “The natural philosopher and the virtues”, in Condren, Gaukroger, Hunter, eds. The Philosopher in Early Modern Europe, Cambridge, CUP, 2006if !

8. R. Olson, Science deified, science defied, v. 1, 2, London, 1992

9. Daniel Garber, Michael Ayers, Cambridge History of Seventeenth Century Philosophy, v.1, Cambridge University Press, 1998 (volumele se gasesc la biblioteca NEC)

10. F.Manuel, E. Manuel, Utopian Thought in Western World, Harvard University Press, 1979

11. Paul A. Olson, The Kingdom of Science. Literary utopianism and British Education, London, Chap. 1-3

12. Richard Foster-Jones, Ancients and Moderns: A Study of the Rise of the Scientific Movement in 17th century England, Dover Publications, Dover, 1982

13. Brian Vickers, Francis Bacon literary imagery, London, 1968

14. Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului¸ Humanitas, 2007

Evaluare :

Propunem pentru acest curs o metodă de evaluare « pe parcurs » în care studenţii vor învăţa să pregătească, să redacteze şi să susţină un proiect de cercetare. In prima fază a evaluării, studenţii vor alege o temă din cele oferite şi vor alcătui o bibliografie adnotată (20 % din notă), apoi un proiect de cercetare (20 % din notă). O primă formă a lucrării va fi susţinută în cadrul unui seminar şi discutată cu profesorul şi cu colegii (20 %). Ultima fază a evaluării va fi organizarea unei sesiuni de comunicări în care studenţii vor susţine, pe rând, lucrările de cercetare pregătite, în aceleaşi condiţii ca la orice conferinţă de specialitate (20 de minute timp de prezentare, 20 de minute timp pentru întrebări). In funcţie de interesul studenţilor, această sesiune s-ar putea organiza în comun, cu studenţii de la celelalte specializări care urmează variante ale acestui curs. Cele mai bune dintre lucrările prezentate vor fi postate pe site-ul cursului.

Cum să ne alegem temele de lucrare?

1. Porninţi de la o întrebare

2. Căutaţi bibliografie

3. Întrebaţi

4. Stabiliţi bibliografia primară

5. Luaţi notiţe când citiţi

6. Discutaţi tema, întrebarea şi subiectul cu colegii şi cu profesorul

7. Stabiliţi bibliografia secundară

8. Formulaţi o teză (5 rânduri)

9. Trimiteţi teza şi bibliografia profesorului, pe email (deadline: 10 Decembrie)

10. Scrieţi un rezumat de 2 pagini (deadline 20 Decembrie)

11. Scrieţi o primă formă a lucrării. Circulaţi acest draft printre colegi şi trimiteţi-l pe mail profesorului (deadline 10 ianuarie)

12. Deadline de predare a lucrării 20 ianuarie.

Succes!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: