Course CDC CESI

Masterat CESI

Originile modernităţii

“Republica literelor”: Imagini, reprezentări şi metafore ale cunoaşterii în modernitatea europeană

2007-2008

Conf. Dr. Dana Jalobeanu

Cursul face parte dintr-un proiect dezvoltat de Dana Jalobeanu la centrul de cercetare Fundamentele modernităţii europene, Universitatea Bucureşti, proiect care a câştigat grantul Curriculum Development Center al Central European University. In cadrul acestui grant, se implementează un număr de şase cursuri pilot, în şase facultăţi din trei centre universitare diferite (Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai, Universitatea de Vest « Vasile Goldiş » din Arad). Fiecare din aceste cursuri va explora originile modernităţii, dintr-o perspectivă contextuală şi interdisciplinară, cu o importantă componentă de cercetare centrată pe studiul textelor originale în contextul intelectual în care au fost scrise.

Cursul îşi propune să ofere elementele de bază cu ajutorul cărora studentul poate porni într-o explorare a fundamentelor modernităţii europene, recuperând texte, autori sau întrebări constitutive pentru modul nostru de a gândi. Obiectivul nostru principal este încurajarea citirii textelor originale în contextul în care acestea au fost scrise. Vom pleca în explorarea noastră de la tratatele filosofice cunoscute care întemeiază modernitatea şi le vom reciti în contextul intelectual al disputelor din epocă, recuperând astfel texte filosofice mai puţin cunoscute, scrisori, manuscrise, materiale de cercetare. Vom vedea astfel cum a început să se constituie ceea ce numim astăzi « filosofie modernă » dintr-o continuă şi fertilă interacţiune a minţilor, dintr-o permanentă colaborare intelectuală într-o lume în care graniţele disciplinare erau mult mai fluide decât astăzi.

Cursul propune un mod de predare interactiv, axat pe problematizare, oferă un sylabus flexibil, care poate varia în funcţie de interesele studenţilor, şi propune ca evaluare organizarea simulată a unei sesiuni de comunicări unde să fie prezentate rezultatele originale ale cercetării întreprinse de studenţi pe parcursul unui semestru. Temele şi materialele de curs, inclusiv o parte din bibliografia primară vor fi accesibile on-line pe pagina de internet a cursului, la http://www.modernthought.unibuc.ro/.

Tematica cursului :

1. Originile modernităţii : metafora începutului

Bibliografie:

Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, London, 1992, cap. III, I „The Enlightenment’s Newton”, 128-141

Roy Porter, Roy Porter, The English Enlightenment, Cap 1

Voltaire, Lettres Philosophiques, se pot accesa online pe gallica.fr

Materiale suplimentare:

Câteva notiţe de curs:

Curs1CESI.doc

O prezentare ppt:

CESI_curs1.ppt

2. Reforma cunoaşterii : Francis Bacon şi proiectele de restaurare a înţelepciunii antice

Bibliografie:

  • Bacon, The Advancement of learning, Bk 1
  • Bacon, Valerius Terminus (vezi pagina web a cursului)
  • Bacon, Noul Organon, Bk I

Câteva notiţe de curs:

curs2CESI.doc

3. Reforma cunoaşterii : explorare iconografică

Bibliografie:

  • Vickers, Ch. 1-5
  • Dana Jalobeanu, Ch. 5
  • David K. Weisser, „Bacon’s Borrowed Imagery“, The Review of English Studies, 38, 1987, 315-324

curs3CESI.doc

curs4CESI.doc

4. Lumi imaginare: Utopia, Cetatea Soarelui, Noua Atlantidă

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Noua Atlantidă, traducere, note şi studiu introductiv de Dana Jalobeanu, Nemira, 2007
  • Tomasso Campanella, Cetatea Soarelui, Humanitas, 2006
  • J.V. Andreae, Christianopolis, English translation by E. Thomson, Kluwer, 1999
  • Manuel, Manuel, Utopian Thought in the Western World, 1979, Introducere, partea a II-a şi partea a III-a.

5. Imagini şi metafore baconiene : oceanul cunoaşterii, globul intelectual, frăţia luminii, Casa lui Solomon

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Noua Atlantidă
  • Dana Jalobeanu, studiu introductiv la Noua Atlantidă
  • Vickers, Ch. 1-5
  • James S. Tillman, „Pygmalion’s Idolatry and Hercules’ Faith: Religious Themes in Bacon’s Emblems”, South Atlantic Bulletin, 43, 1978, 67-74

6. Seminţele cunoaşterii » şi « oglinda intelectului »


Bibliografie:

  • Stephen Gaukroger, Francis Bacon and the Transformation of Early Modern Philosophy, CUP, 2001
  • Peter Harisson, “The natural philosopher and the virtues”, in Condren, Gaukroger, Hunter, eds. The Philosopher in Early Modern Europe, Cambridge, CUP, 2006
  • Maryanne Cline Horowitz, Seeds of Virtue and Knowledge, Princeton University Press, 1998, Ch. 1, 5, 6

7. Tema minţii bolnave şi a filosofiei vindecătoare

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Noul Organon, I, teoria idolilor
  • Foucault, Technologies of the Self, University of Massachusets Press, 1988, Ch. 2
  • Dana Jalobeanu, Inventarea modernităţii, cap. 7
  • J. Schmidt, „Melancholy and the Therapeutic language of Moral Philosophy in seventeenth century thought”, Journal of the History of Ideas, 65, 2004, 583-600

8. « Nebunia lumii » : umanismul creştin, reformă, anti-renaştere

Bibliografie:

  • Erasmus, Elogiul nebuniei
  • M. Todd, Christian Humanism and Puritan Social Order, Cambridge, 1987
  • Lipsius, De Constantia (On Constancy)
  • M.C.Horowitz, Ch.6, 7

9. Intelectul bolnav şi filosoful terapeut

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Noul Organon, I
  • Lipsius, De Constantia (English translation by J. Stradling, edited by John Sellars, Ashgate, 2006)
  • Du Vair, The Moral Philosophy of Stoics (vezi http://www.modernthought.ro/)
  • Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, tr. Michael Chase, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA, 1995

10. Filosofie, medicină, exerciţii spirituale : tema limitelor intelectului şi treptele vindecării

Bibliografie:

  • “Technologies of the self” in L.H. Martin, H. Gutman, P.H. Hutton, eds., Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault, University of Massachusetts Press, Amherst, 1988
  • HADOT, P., Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, tr. Michael Chase, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA, 1995

11. Filosofia ca terapie şi filosofia ca sistem: ce este filosofia modernă?

Bibliografie:

  • Francis Bacon, Prefaţă la Great Instauration (see http://www.luminarium.org/ )
  • Descartes, Discurs asupra metodei, partea 1, 2
  • BOYLE, The Christian Virtuoso, I, London, 1690
  • Dana Jalobeanu, Inventarea Modernităţii, ch.7

12. Scepticismul şi iconoclasmul modernităţii

  • Descartes, Meditaţii metafizice, Meditaţiile I, II
  • R. Popkin, The History of Scepticism from Savonarola to Bayle, OUP, 2003

13. Cenzura imaginilor: teologie raţională şi fizică matematică

  • Isaac Newton, General Scholium, Principiile matematice ale filosofiei naturale, (concluzia)
  • Dana Jalobeanu, Inventarea modernităţii, Napoca Star, 2006
  • Ioan Petru Culianu, Eros şi magie în Renaştere, ultimul capitol

14. Explorarea invizibilului

  • Dana Jalobeanu, Inventarea modernităţii, ultimul capitol
  • Newton, General Scholium

15. De ce suntem moderni?


Bibliografie:

Majoritatea bibliografiei pe care se bazează cursul, ca şi alte lucrări necesare pentru alcătuirea temelor de cercetare se găsesc on-line sau pot fi postate pe site-ul cursului la cerere. Nu ezitaţi să cereţi indicaţii bibliografice prin email: dana.jalobeanu@bbc.co.uk.

Bibliografie primară (orientativă):

 1. Thomasso Campanella, Cetatea Soarelui, Humanitas, 2006
 2. Francis Bacon, The Advancement of Learning, book I, Valerius Terminus, bk I (volumele III, IV din ediţia Speding a operelor complete, disponibilă la NEC, ambele texte sunt disponibile şi online la http://www.luminarium.org/, link la Bacon). Pe site-ul cursului se găseşte ediţia cu care vom lucra, Wats, On the dignity and advancement of learning, London, 1670, o traducere a variantei latine a The advancement of learning, urmată de o variantă rezumată şi interesant editată a Noului Organon)
 3. Francis Bacon, Noua Atlantidă, traducere, studiu introductiv şi note de Dana Jalobeanu, Editura Nemira, 2007
 4. Descartes, Discurs asupra metodei – pe pagina de internet a cursului veţi găsi o variantă în limba franceză şi un link la o traducere engleză. Vă recomand traducerea apărută la editura Paideia, numai dacă vreţi neapărat să folosiţi o traducere.
 5. Voltaire, Lettres philosophiques (fragmente)
 6. Voltaire, Le siecle de Louis XIV
 7. Isaac Newton, General Scholium, concluzia publicată la ediţia a doua a Principiilor matematice ale filosofiei naturale (ediţia românească, Editura Stiinţifică, 1957, traducere V. Marian). Variante şi drafturi successive în Hall, Hall, Unpublished papers of sir Isaac Newton, CUP, 1962.
 8. Robert Boyle, Christian Virtuoso, London 1691 (vezi şi http://www.modernthought.unibuc.ro/ )

Bibliografie secundară (orientativă):

1. Dana Jalobeanu, Inventarea modernităţii, Napoca Star, 2006

2. Ioan Petru Culianu, Eros şi magie în Renaştere, Nemira, 1994 (reeditat 2000)

3. Paul Hazard, Criza conştiinţei europene, Humanitas, 2007

4. Maryanne Cline Horowitz, Seeds of Virtue and Knowledge, Princeton University Press, 1998, Ch. 1, 5, 6

5. Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, tr. Michael Chase, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA, 1995

6. Stephen Gaukroger, Francis Bacon and the Transformation of Early Modern Philosophy, CUP, 2001

7. Peter Harisson, “The natural philosopher and the virtues”, in Condren, Gaukroger, Hunter, eds. The Philosopher in Early Modern Europe, Cambridge, CUP, 2006

8. R. Olson, Science deified, science defied, v. 1, 2, London, 1992

9. Daniel Garber, Michael Ayers, Cambridge History of Seventeenth Century Philosophy, v.1, Cambridge University Press, 1998 (volumele se gasesc la biblioteca NEC)

10. F.Manuel, E. Manuel, Utopian Thought in Western World, Harvard University Press, 1979

11. Paul A. Olson, The Kingdom of Science. Literary utopianism and British Education, London, Chap. 1-3

12. Richard Foster-Jones, Ancients and Moderns: A Study of the Rise of the Scientific Movement in 17th century England, Dover Publications, Dover, 1982

13. Brian Vickers, Francis Bacon literary imagery, London, 1968

14. Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului¸ Humanitas, 2007

Evaluare :

Propunem pentru acest curs o metodă de evaluare « pe parcurs » în care studenţii vor învăţa să pregătească, să redacteze şi să susţină un proiect de cercetare. In prima fază a evaluării, studenţii vor alege o temă din cele oferite şi vor alcătui o bibliografie adnotată (20 % din notă), apoi un proiect de cercetare (20 % din notă). O primă formă a lucrării va fi susţinută în cadrul unui seminar şi discutată cu profesorul şi cu colegii (20 %). Ultima fază a evaluării va fi organizarea unei sesiuni de comunicări în care studenţii vor susţine, pe rând, lucrările de cercetare pregătite, în aceleaşi condiţii ca la orice conferinţă de specialitate (20 de minute timp de prezentare, 20 de minute timp pentru întrebări). In funcţie de interesul studenţilor, această sesiune s-ar putea organiza în comun, cu studenţii de la celelalte specializări care urmează variante ale acestui curs. Cele mai bune dintre lucrările prezentate vor fi postate pe site-ul cursului.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: